DOLLE CLICKFIX 76– VÄRLDENS BÄSTA VINDSTRAPPA

Den nya, patenterade Dolle ClickFIX har satt en ny standard för vindstrappor. Monteringen kräver vare sig tunga lyft eller verktyg och går snabbt och enkelt.

Minskar värmeförlusten med upp till 86 %

Dolle ClickFix 76 minskar värmeförlusten med upp till 86 % (jämfört med en oisolerad vindstrappa) och erbjuder därmed den bästa isoleringen på marknaden. Det beror på att trappan består helt av ett högisolerande material med 70 mm tjocklek. Vissa av produkterna uppnår täthetsklass 4 (EN 12207) och klarar tester på 600 Pa, vilket är tio gånger högre än kravgränsen vid trycktest. Dessutom ger en ny sorts tätningslist extra densitet.

Perfekt för energimedvetna husägare

ClickFix-serien innebär helt nya möjligheter för energimedvetna husägare. Vindstrappor är ofta en svag länk när det gäller att uppfylla de krav som ställs på isolering av nya hus, men i och med den nya ClickFix-serien finns äntligen ett alternativ på marknaden. I stället för att bestå till största delen av trä består den här trappan uteslutande av högisolerande material.

Monteringen kräver vare sig tunga lyft eller verktyg och går snabbt och enkelt.

Enkel och snabb installation

Dolle tillverkar fler än 300 000 trappor – både vindstrappor och andra slags trappor – per år.

Världsledande tillverkare av vindstrappor

Se video om skapandet av en ClickFIX 76 vindstrappa

Installation Video - så lätt att sätta upp en ClickFIX 56