VINDSTRAPPOR FRÅN DOLLE HAR MARKNADENS BÄSTA ISOLERINGSe våra rekommendationer för underhåll av våra produkter. Läs mer
Se den här utför bara video om inrättande av en ClickFIX 56 loft trappa

Installation Video - så lätt att sätta upp en ClickFIX 56

DOLLEs vindstrappor testas av Tysklands ledande provningsinstitut IFT Rosenheim. Läs mer

 

Minska värmeförlusten med upp till 86 % med DOLLE clickFIX® vindstrappa

Vindstrapporna med namnet DOLLE clickFIX® uppfyller de höga energikraven som finns på bostadsmarknaden idag. De reducerar värmeförlusten med upp till 86 % jämfört med oisolerade vindstrappor. Det uppstår minimalt med köldbryggor eftersom dörren inte är en träkonstruktion utan uteslutande består av ett högisolerande material. Våra energisnåla clickFIX-vindstrappor har marknadens bästa isoleringsvärde och är dessutom konstruerade för att vara enkla att montera. Medan clickFIX-vindstrapporna oftast används inomhus, används de brandklassade vindstrapporna i utrymmen med särskilda lagstadgade krav såsom garage.

Vindsluckorna med trappa av märket DOLLE clickFIX ingår i marknadens absolut mest unika vindstrappserie.

Uppmätt kontra beräknat U-värde

Hos DOLLE använder vi alltid U-värden som har mätts på byggnadsdelen och inte bara beräknade värden. Ett beräknat värde är bara en teoretisk uppskattning i motsats till ett uppmätt värde. Dessutom mäter vi inte bara i en punkt utan över hela byggnadsdelen, vilket ger de mest realistiska uppgifterna om isoleringsförmågan och värmeförlusterna. >> Läs mer här

clickFIX® – enkel montering och marknadens bästa isolering

Med vår patenterade klick-teknik kan du enkelt klicka på stegen på karmen och spara tid! Du monterar vindsluckan med stege i två steg – fäst karmen, och klicka fast stegen på karmen. Karmen är redo att sättas upp, och stegen är monterad och klar att klickas på – enkelt, eller hur? >> Läs mer här

Kvalitetsvindstrappor från DOLLE

Med fokus på hög kvalitet och funktion har DOLLE tagit fram ett sortiment som uppfyller behoven i din bostad. Vi erbjuder ett brett utbud av vindstrappor, specialvindstrappor och brandklassade vindstrappor i olika modeller och storlekar. Välj en danskproducerad vindslucka med stege från DOLLE med garanterad kvalitet och komfort. Med Dolles kvalitetsvindstrappor har vi fokuserat på hög kvalitet och funktion som ger tillgång till det där extra utrymmet.  

Utnyttja utrymmet i bostaden med en vindstrappa

Det finns många outnyttjade kvadratmeter på vinden. Om det är ont om plats är vår clickFIX 36-miniserie perfekt för att passa in mellan bjälkarna och där utrymmet annars är begränsat.
Vårt mål är att ge tillgång till mer utrymme i ditt hem med hjälp av produkter som utnyttjar det oanvända utrymmet på bästa sätt. I korta drag är det vår vision att utnyttja potentialen i kubikmetrarna i din bostad.