Vindstrappa från Dolle i en rad olika varianter

Hos Dolle handlar konceptutvecklingen om att ge tillgång till nya utrymmen. Därför har också våra olika trappmodeller utvecklats med fokus på att du ska kunna utnyttja din bostad optimalt. Våra populära vindstrappor finns i en mängd olika varianter, traditionella vindstrappor, special vindstrappor stål och brand, och de nya ClickFix-trapporna - med marknadens bästa isoleringsvärde samt en tidsbesparande monteringsmetod – helt enkelt en billigare och bättre lösning.

Dolle CLICKfix – världens bästa vindstrappa

Den nya, patenterade Dolle ClickFIX har satt en ny standard för vindstrappor. Monteringen kräver vare sig tunga lyft eller verktyg och går snabbt och enkelt.

Vindstrappa minskar värmeförlusten med upp till 86 %

Dolle ClickFix minskar värmeförlusten med upp till 86 % (jämfört med en oisolerad vindstrappa) och erbjuder därmed den bästa isoleringen på marknaden. Det beror på att trappan är konstruerad av ett högisolerande material med upp till 70 mm tjocklek. Vissa av produkterna uppnår täthetsklass 4 (EN 12207) och klarar tester på 600 Pa, vilket är tio gånger högre än kravgränsen vid trycktest. Dessutom ger en ny sorts tätningslist extra densitet.

Vindstrappa - Perfekt för energimedvetna husägare

Dolle ClickFix-serien innebär helt nya möjligheter för energimedvetna husägare. Vindstrappor är ofta en svag länk när det gäller att uppfylla de krav som ställs på isolering av nya hus, men i och med den nya ClickFix-serien finns äntligen ett fullgott alternativ på marknaden. I stället för att bestå till största delen av trä består den här trappan uteslutande av högisolerande material.

Dolle testar hela vindstrappans konstruktion - och därför anges ett testat u-värde i våra specifikationer. Laboratorie testerna görs av externa testinstitut. Det beräknade U-värdet är en beräkning på den mest isolerade punkten på luckan vilket ger ett för lågt värde. Ett framtestat värde speglar det korrekta värdet och därför använder Dolle detta värde.

 monteras snabbt och lätt. Kräver inga tunga lyft vid montering (högst 11 kg). Kan installeras av en enda person. Har det patenterade ClickFIX-systemet.

Snabbt och lätt installation