DOLLE CLICKFIX – VÄRLDENS BÄSTA VINDSTRAPPA

Den nya, patenterade Dolle ClickFIX har satt en ny standard för vindstrappa. Monteringen kräver vare sig tunga lyft eller verktyg och går snabbt och enkelt.

Vindstrappor - Minskar värmeförlusten med upp till 86 %

Dolle ClickFix vindstrappor minskar värmeförlusten med upp till 86 % (jämfört med en oisolerad vindstrappa) och erbjuder därmed den bästa isoleringen på marknaden. Det beror på att trappan består helt av ett högisolerande material med upp till 70 mm tjocklek. Vissa av produkterna uppnår täthetsklass 4 (EN 12207) och klarar tester på 600 Pa, vilket är tio gånger högre än kravgränsen vid trycktest. Dessutom ger en ny sorts tätningslist extra densitet.

Perfekt för energimedvetna husägare

Dolle ClickFix-serien innebär helt nya möjligheter för energimedvetna husägare. Vindstrappa är ofta en svag länk när det gäller att uppfylla de krav som ställs på isolering av nya hus, men i och med den nya Dolle ClickFix-serien finns äntligen ett alternativ på marknaden. I stället för att bestå till största delen av trä består den här trappan uteslutande av högisolerande material.

 

 

ClickFIX har inget trä I luckbladet och det resulterar i en minimal köldbrygga. Samt reducerar värmeförlusten med upp till 86% I förhållande till de bäst isolerade vindstrapporna på den Svenska marknaden.

Minimal Köldbrygga i Clickfix jämfört med traditionell vindstrappa

Reducerar värmeförluster med upp till 70% jämfört med traditionella vindstrappor. U-värde 0,49 – mätt på hela konstruktionen – testad av IFT Rosenheim.

Bästa isoleringsvärde

Tätningslisten har en avgörande inverkan på värmeförluster. Tätningslisten säkerställa att gapet mellan dörren och ramen är nära, så att ingen luft kan komma in och minska energiavfall. Vi har utvecklat några unika sälar som är marknads tätaste.

Speciella tätningar - är alla inte bara en?

monteras snabbt och lätt. Kräver inga tunga lyft vid montering (högst 11 kg). Kan installeras av en enda person. Har det patenterade ClickFIX-systemet.

Snabbt och lätt installation

Se videoinstallation av en ClickFIX 56 vindstrappa

Videoinstallation - så enkelt monteras ClickFIX 56

Se videoinstallation av en ClickFIX 76 vindstrappa

Videoinstallation - så enkelt monteras ClickFIX 76

Dolle tillverkar fler än 300 000 trappor – både vindstrappor och andra slags trappor – per år.

Världsledande tillverkare av vindstrappor