i-CLiPS®

Kan användas ute och inne för ...

Terrasser

Med i-CLiPS® går det enkelt och snabbt att montera terrassbeläggning. Välj mellan olika träslag.

Fasadbeklädnad

Med en unik fasadbeklädnad har du möjlighet att ge ditt hem eller byggprojekt ett elegant uttryck. Beklädnaden klickas lätt på med hjälp av i-CLiPS®-systemet.


Fördelarna med i-clips®

Snabb och enkel montering

Förutom en skruvfri finish går monteringsarbetet också snabbt och enkelt. Först fästs de patenterade i-CLiPS®-skenorna, varefter den valda beklädnaden enkelt klickas fast.

Skruvfri finish

Den helt skruvfria ytan ger en mycket vacker finish. Konstruktionen är ett patenterat notsystem där beläggningen eller beklädnaden klickas på med ett snabbt tryck.

Ett klick så sitter det fast.

Enkel demontering

Terrassens brädor kan lätt tas bort med hjälp av speciella nycklar. Detta gör att du kan rengöra en eventuell avloppsbrunn – eller om man skulle tappa något mellan brädorna är det lätt att ta bort beläggningen.

i-CLiPS® utvecklat av GRAD®

GRAD® är en del av industrikoncernen BURGER & Cie som är ett 150 år gammalt familjeägt företag med erkänd expertis inom träarbete, ramar, aluminiumskenor och plastinsprutning.

GRAD® specialiserar sig på design och tillverkning av innovativa fästsystem för bland annat beklädningar och beläggningar, samt mycket mer. Detta hållbara system möjliggör osynlig infästning (inga synliga skruvar), enkel och snabb installation (brädorna är fästa på aluminiumskenor med förmonterade klämmor), enkelt underhåll (brädorna kan tas bort med specifika demonteringsnycklar) och oändliga designalternativ tack vare klippsystemet.


i-CLiPS® kan användas för alla typer av beklädnad och ytor, men de vanligaste applikationerna är; altanbeklädnad och fasadbeklädnad samt insida för listväggar och tak. Det kan dock även användas till att beklä blomlådor, möbler, bardiskar mm.

Monteringstiden beror givetvis på yta, typ och behov av anpassningar, men på en altan beräknas monteringstiden kunna minska med 50 % jämfört med vanlig skruvmontage.

Ja. Med hjälp av en uppsättning specialdesignade nycklar kan ribborna enkelt tas bort, utan att skada den övre ytan eller nedre strukturen. Det gör att brädorna är lätta att byta ut, samtidigt som det ger möjligheten att rengöra eventuell dräneringsbrunn eller plocka upp tappade föremål under en eventuell altan. På fasaden, taket eller väggen kan det finnas tillgång till teknik eller VVS bakom beklädnaden.

Nej. Clipsen sitter redan på rätt plats på i-CLiPS® skenorna, så när du klickar på beklädningen är det redan justerat och avståndet mellan skenorna är lika överallt.

Ett brett utbud av träslag och träslag kan användas för i-CLIPS®-systemet. Se våra standardtyper på produktsidorna längre upp. Då systemet ställer krav på hur virket fungerar är det dock inte alla träslag som är lämpliga – kontakta oss för mer information eller önskemål om andra typer.

i-CLiPS® är utvecklat av GRAD®, som ingår i den franska industrigruppen BURGER & Cie - ett 150 år gammalt familjeägt företag med erkänd expertis inom träverk, ramar, aluminiumskenor och plastinsprutning.

GRAD® är specialiserat på design och tillverkning av innovativa fästsystem för kläder, beläggningar och andra applikationer. Systemet lanserades 2006 och sedan dess har mer än 1 500 000 m2 beläggning installerats med det unika systemet.

Monteringsarbetet går snabbt och enkelt. Först fästs de patenterade i-CLiPS®-skenorna, varefter den valda beklädnaden lätt klickas på. Förutom enkel installation har i-CLiPS® en skruvfri och enhetlig yta vilket ger en snygg finish. På grund av de förmonterade clipsen är avståndet mellan ribborna alltid detsamma.

Först fästs de patenterade i-CLiPS®-skenorna med förmonterade clips på ytan. Eftersom de är 2 meter långa är de lätta att montera och styra, så avståndet blir enhetligt. Sedan klickas beklädnaden på med ett snabbt tryck - ett klick och det sitter fast.

Ja. Med rätt utrustning kan i-CLiPS®-skenorna enkelt kapas för att passa ditt projekt.

Ja. Det är möjligt att kombinera olika typer av material och vi kan designa i-CLiPS®-skenor som uppfyller specifika krav. Dessutom är systemet för närvarande kompatibelt med över 20 olika ytmaterial. Detta gör att du kan skapa helt unika projekt – både utomhus och inomhus.

Nej. För att fräsa den unika profilen krävs patenterad specialutrustning som är speciellt designad för systemet.