Personuppgiftspolicy

 

Behandling av personuppgifter

DOLLE Nordic AB, (”vi”), Elektrogatan 10, 17154 Solna, med telefon 060 190 919 som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

 

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används.

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar oss i samband med beställningen såsom namn och adress, e-postadress och vilka varor du vill ha levererade etc. Dessa uppgifter använder vi för att kunna leverera varorna till dig. Vi sparar dina uppgifter ett år efter vårt kundförhållande har upphört. Vi behandlar även personuppgifter som samlas in genom kakor (cookies), se vår kakpolicy.

Kommunikationen mellan betalningssystemet och kortinnehavaren sker via en krypterad SSL-förbindelse. Detta säkerställer att obehöriga inte kan se de data som utbyts.

Inga uppgifter som lämnas till oss överförs eller säljs till tredje part på något sätt, och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 

KLARNA

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, t.ex. den som rör direkt marknadsföring.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.