Brandklassade väggluckor från DOLLE

EI innebär en brandteknisk klass som omfattar brandhärdiga byggnadsdelar som helt eller delvis kan vara tillverkade av brännbart material. Efter brandklassen anges den tid som byggnadsdelarna tål eld. Till exempel innebär EI30 att strukturen (luckan och karmen) kan motstå brand i 30 minuter. Dolle levererar väggluckor med en brandklass som innebär att strukturen är resistent upp till 60 minuter enligt EU–klassificeringen.