Specialmått väggluckor

På DOLLE har vi ett brett sortiment av väggluckor i specialmått för de extra små eller stora måtten. Väggluckor med brandklassning används oftast för kommersiella byggnader och utrymmen med särskilda lagstadgade krav.


Brand väggluckor på specialmått


clickFIX® väggluckor på specialmått

Behöver du hjälp?

info@dolle.se   |   Tel. 060-190 919