Reklamationsrätt

 

Du har alltid en rätt att reklamera en vara som du har köpt på dolle.se i enlighet med gällande köprättslig lagstiftning, vilket innebär att du kan få en felaktig vara reparerad eller utbytt och om detta inte är möjligt har du rätt att få pengarna tillbaka eller avdrag på priset. Eventuella fel eller brister i den mottagna varan ska påtalas inom rimlig tid efter att de har identifierats. Vad som är rimlig tid avgörs utifrån de omständigheter som föreligger i det särskilda fallet. Reklamationer som görs inom två månader efter att felet har upptäckts anses vara inom den stipulerade tiden.

 

 

Vid reklamationer ska du kontakta vår kundtjänst så att vi kan komma överens om hur produkten ska returneras. Kundtjänsten nås på:

Telefon: 060 190 919

E-post: info@dolle.se

 

 

 

Om produkten är defekt och detta inte är orsakat av dig som kund kommer vi att ersätta dig för de fraktkostnader som uppstår när du returnerar produkten, förutsatt att du har kommit överens med DOLLE Nordic om detta.

Observera att alla returförsändelser ska vara försedda med en ifylld reklamationsblankett.

DOLLE Nordics: Ånger- och reklamationsblankett

 

 

 

När du returnerar varan ska du beskriva problemet så detaljerat som möjligt, om möjligt bifoga bilder.

Obs! Vi tar inte emot paket som skickas med efterkrav (postförkost) eller liknande.

Tänk på att varan alltid ska skickas tillbaka i ett tillräckligt bra emballage, och se till att få kvitto på försändelsen så att vi kan ersätta dig för fraktkostnaderna.

 

 

Reparation och omleverans

 

Om varan visar sig ha fel eller bristfällig åtar sig DOLLE Nordic att åtgärda detta inom rimlig tid. Om det visar sig att det inte är möjligt, eller om det inte anses vara ändamålsenligt att reparera varan, åtar sig DOLLE Nordic att i stället leverera en ny felfri vara efter att den defekta varan har mottagits. DOLLE NORDIC åtar sig även att ersätta dig för eventuella och dokumenterade utgifter som du har haft i samband med returen.

Om varken reparation eller utbyte är möjligt kommer istället köpesumman att återbetalas till dig, inklusive de dokumenterade utgifter som du har haft i samband med returen.

 

 

Ansvarsbegränsning

DOLLE Nordic kan inte hållas ansvarig för (i) indirekta förluster och skador (ii) eller följdskador.

 

Tvistelösning

Om tvist skulle uppstå mellan dig och DOLLE Nordic AB, som vi gemensamt inte lyckas lösa, kan du som kund vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”). DOLLE Nordic AB följer ARN:s rekommendationer för de ärenden som prövas.

 

 

Du kan nå ARN på följande sätt:

Sajt: arn.se

Adress: Postbox 174, 101 23 Stockholm, Sverige

 

 

 

Du har också möjlighet att anmäla ditt ärende på EU-kommissionens onlineplattform: ec.europa.eu/odr.

Mer information om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden finns på konsumentverket.se.

 

 

Ansvarsfriskrivning och förbehåll

DOLLE Nordic AB reserverar sig för tryckfel i både priser och produktbeskrivningar, moms- och avgiftsändringar samt försenad eller ofullständig leverans på grund av force majeure-händelser.

 

Force majeure

 

Dolle.se kan inte hållas ansvarig för extrema situationer som krig, strejk eller naturkatastrofer som omöjliggör att kontraktet fullföljs.

Behandling av personuppgifter

Om behandling av personuppgifter: Se vår sekretesspolicy.