Space creator

Hos Dolle skapar vi nya utrymmen. Vi ser inte kvadratmeter framför oss när vi tittar på ett hus – vi ser kubikmeter, och vårt mål är att hitta på nya sätt att utnyttja alla oanvända kubik. Det ökar inte bara värdet på bostaden, utan gör också livet enklare och bekvämare för husets invånare. Det är ett tecken i tiden att välja mindre bostäder. Folk flyttar till städerna där kvadratmeterpriserna är högre. Då blir det ju ännu viktigare att tänka i kubikmeter och utnyttja allt tillgängligt utrymme. Det gäller att vara kreativ när man behöver stuva undan både skidor, vinterkläder och mountainbiken. Det gör man genom att utnyttja sitt utrymme på ett smartare sätt – exempelvis med hyllor och rumsavdelare – och göra det enklare att använda det oanvända utrymmet i bostaden.

Det är ett koncept som handlar om att utveckla nya produkter som ger ”plats för mer”

Om till exempel familjen Johansson har problem med sin vind eftersom det är kallt, mörkt och ett favorittillhåll för spindlar, då är det vårt jobb att hitta en lösning för familjen. Vi ska ge dem tillgång till extra utrymme som är lätt att utnyttja. Det är vårt jobb. Det är därför vi har utvecklat SPACE CREATOR. Det är ett koncept som handlar om att utveckla nya produkter som ger ”plats för mer”. Det är ingen produkt i sig självt. Det är mer ett sätt att försäkra sig om att det är användarnas behov som ligger bakom nya innovationer på marknaden. Och detta sätt kommer fortsättningsvis att prägla all produktutveckling hos Dolle.