Underhåll av värmebehandlat trä

Om thermo-trä

Thermo-trä är värmemodifierat i en speciell datorstyrd ugn. Träet värms upp till 215 ºC där endast värme och ånga används, inga kemikalier tillsätts. Modifieringen motsvarar de standardbehandlingsklasser som utarbetats av International ThermoWood Association (Thermo-D, EN 113).

Under modifieringen ändras den ursprungliga trädstrukturen, och därigenom förbättras dess egenskaper.

Den färdiga produkten är mer riktningsstabil och mer motståndskraftig mot röta och svampangrepp.

 

Patinering

Thermo-trä kommer med tiden att patineras naturligt till en enhetlig silveraktig/grå färg. Denna process startar omedelbart efter monteringen, och beror på mängden UV-exponering. Hastigheten på patineringen beror på om fasaden ligger i till exempel söder- eller norrläge. Om träet skyddas mot sol och regn, kommer det inte alls, eller bara i begränsad omfattning, att patineras.

Smuts och mögel på fasaden kan tvättas bort med trärengöringsmedel eller algborttagningsmedel vid behov. Följ tillverkarens anvisningar. Vi rekommenderar Flügger Teak- & trärengöringsmedel och/eller algborttagningsmedel.

Du kan ändra uttryck från patinerat till inoljat, eller vice versa, detta kräver enbart att träet rengörs med trärengöringsmedel innan nästa process inleds. Om man inte efterbehandlar träet kommer det att uppstå små sprickor i träet som är en naturlig del av patineringen, och som inte kan tas bort igen. Vi rekommenderar därför alltid att efterbehandla träet för en optimal livslängd.

Patinering av Thermo furuFrån nyEfter 6 månaderEfter 1 år

Patinering av Thermo askFrån nyEfter 6 månaderEfter 1 år

Oljebehandling

För att minimera färgförändringar och förlänga livslängden kan Thermo-trä skyddas genom användning av vanlig UV-olja eller pigmenterad UV-mineralolja. Naturliga oljor rekommenderas inte eftersom de innehåller ämnen som kan vara näringskälla för biologiska organismer som bakterier, mögel osv. Olja får endast appliceras på rengjorda dammfria ytor. Applicera en liten mängd olja på en liten träbit för att testa färgen innan du startar behandlingen. Oljetillverkarens riktlinjer för behandlingen måste efterlevas.

För att bevara träets naturliga nyans och lyster rekommenderar vi: Flügger Impredur Träolja.

 

Ytbehandling

Om du vill måla träet med färg förlängs träets livslängd ytterligare under ytbehandlingens livslängd. Både transparent eller heltäckande träskydd kan användas. Hur ofta ytbehandlingen behöver underhållas beror på exponeringen av sol, regn och vind. Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Vi rekommenderar:
Transparent: Flügger Wood Tex 2in1 Classic
Täckande: Flügger Wood Tex 04 Classic

 

Förvaring före monteringen

Så långt det är möjligt ska Thermo-beklädnad förvaras inomhus utan exponering av sol, regn och andra element. När detta inte går ska beklädnaden lyftas från marken, staplas enhetligt och täckas med en presenning. Låt ändarna på presenningen vara öppna så att fukten inte stängs inne. Detta för att säkerställa att det lagrade träet inte utsätts för sol eller regn, eftersom UV-strålning bleker materialet. Thermo-beklädnad får under inga omständigheter utsättas för regn eller fukt, annars kan den inte torka ordentligt när den är staplad eller inpackad.

 

Brandimpregnering

Om Thermo-träet brand impregneras rekommenderar vi att följa producenten av brandproduktens anvisningar för underhåll och behandling.


Ikon af I-clips trælister

Hemligheten är clipsen

Läs mer om i-CLiPS®-systemet

Har du frågor?

Kontakta oss