Stål- och brandvindstrappor från DOLLE

EI innebär en brandteknisk klass som omfattar brandhärdiga byggnadsdelar som helt eller delvis kan vara tillverkade av brännbart material. Efter brandklassen anges den tid som byggnadsdelarna tål eld. Till exempel innebär EI30 att strukturen (luckan och karmen) kan motstå brand i 30 minuter. Dolle levererar vindstrappor med en brandklass som innebär att strukturen är resistent upp till 120 minuter enligt EU–klassificeringen.Brand tuffa byggkomponenter (BD) är en brandklass för att kunna motstå brand, utan som en helt eller delvis kan vara gjord av brännbara material. Efter branden angivna klassen den tid som konstruktionselementet kan motstå brand, till exempel. BD-120 innebär att strukturen är eldbeständiga i 120 minuter.

BRANDKLASSAD VINDSTRAPPA

Se våra rekommendationer för underhåll av våra produkter. Läs mer