Uppmätt kontra beräknat U-värde

 

Isoleringsförmågan hos en vindstrappa beror på vilket material den är isolerad med. Många tror att trä isolerar bättre än frigolit (polystyren), men så är inte fallet. Träet orsakar köldbryggor som leder kylan in i rummet. Det är därför våra clickFIX®-vindsluckor är till 100 % isolerade med frigolit. Denna unika konstruktion och det faktum att vi använder ett särskilt tätningsband, som ger marknadens bästa tätning, säkerställer den mest energieffektiva lösningen.

Vad är U-värde?

U-värdet anger hur mycket energi, uttryckt i W/m2C, som läcker ut (går förlorad) när temperaturskillnaden mellan den invändiga och utvändiga ytan är 1 °C. Ju lägre U-värde, desto mindre värmeförlust.

Vissa tillverkare mäter bara på en punkt i mitten av vindsluckan, och använder detta mätvärde för att beräkna U-värdet för hela vindsluckan. Längs kanten leds betydligt mer värme ut, och denna teoretiska beräkning kommer därmed att ge ett lägre och vilseledande U-värde. Därför ska du försäkra dig om att du tittar på det uppmätta U-värdet och inte det beräknade värdet, som bara är en teoretisk uppskattning. Vissa vindsluckor har en träram som inte isolerar lika bra som frigolit, och genom att mäta på frigoliten i stället för på träramen får man ett lägre U-värde.

Dolles vindstrappor testas av Tysklands ledande provningsinstitut IFT Rosenheim.

 

Beräknat U-värde

Uppmätt U-värde

     

Nem montering

Dolles clickFIX®-vindstrappor är konstruerade så att de går snabbt och enkelt att montera. De är mycket lättare än andra motsvarande vindstrappor på marknaden. Det smarta patenterade klick-systemet gör trappan otroligt flexibel att arbeta med och gör att den kan monteras på karmen med bara ett klick. Samtidigt slipper du tunga lyft.

Trappan levereras i tre delar – karmen, luckan och trappan. Med klick-systemet monterar du karmen separat, och klickar sedan på vindsluckan och trappan. Klick-lösningarna för monteringen är helt unika och har aldrig funnits tidigare på marknaden. Monteringen går betydligt snabbare och enklare för både hemmafixaren och den professionella hantverkaren, eftersom det inte behövs några verktyg för den delen av monteringen. Till skillnad från en traditionell vindstrappa.


Titta på vår monteringsfilm och se hur enkelt det är att sätta upp en Dolle clickFIX®:

Sätta upp en DOLLE clickFIX 76 vindstrappa

Monteringsvideo - så enkelt är det att sätta upp en DOLLE clickFIX 76