DOLLE CLICKFIX 56 

Den nya, patenterade Dolle ClickFIX har satt en ny standard för vindstrappor, monteringen kräver vare sig tunga lyft eller verktyg och går snabbt och enkelt.

Perfekt för energimedvetna husägare

ClickFix-serien innebär helt nya möjligheter för energimedvetna husägare. Vindstrappa är ofta en svag länk när det gäller att uppfylla de krav som ställs på isolering av nya hus, men i och med den nya ClickFix-serien finns äntligen ett alternativ på marknaden. I stället för att bestå till största delen av trä består den här trappan uteslutande av högisolerande material.

Minskar värmeförlusten med 70 %

ClickFix 56 minskar värmeförlusten med 70 % (jämfört med en oisolerad vindstrappa) och erbjuder därmed den bästa isoleringen på marknaden. Det beror på att trappan består helt av ett högisolerande material med upp till 50 mm tjocklek. Vissa av produkterna uppnår täthetsklass 4 EN 12207. 

 

Monteras snabbt och enkelt. Kräver inga tunga lyft vid montering (högst 11 kg). Kan installeras av en enda person

Enkel och snabb installation

56 mm lucka i högisolerande material. Minskar värmeförlusterna med upp till 70 %. Termografiskt foto ClickFIX till vänster, traditionell höger.

Bästa isoleringsförmåga på marknaden

Se video om skapandet av en ClickFIX 56 vindstrappa

Installation Video - så lätt att sätta upp en ClickFIX 56