DOLLE CLICKFIX 26 

Dolle ClickFIX är en unik patenterat teknologi som ger en bra isoleringsvärde. Isoleringen och konstruktion kantfria luckor är marknadens bästa och detta förhindrar värmeförlust, vilket garanterar slutanvändaren en god energibesparing på värmeräkningen, jämfört med traditionella vindstrappor. Dolle ClickFix 26 vindstrappa har ett testat U-värde på 1,35W/m² C

Det låga U-värdet är särskilt anmärkningsvärt, eftersom alla produkter är testade som en byggnadsdel likt dörrar och fönster. Normalt är U-värde indikationer som ges som ett beräknat center värde för luckan, vilket resulterar i en mycket vilseledande dokumentation för energiberäkningar. Dolle testar hela vindstrappans konstruktion vilket får ett rättfärdigat resultat.

Monteras snabbt och enkelt. Kräver inga tunga lyft vid montering (högst 11 kg). Kan installeras av en enda person

Enkel och snabb installation

26 mm lucka i högisolerande material. Minskar värmeförlusterna med upp till 70 %. Termografiskt foto ClickFIX till vänster, traditionell höger.

Bästa isoleringsförmåga på marknaden

Se video om skapandet av en ClickFIX 26 vindstrappa

Installation Video - så lätt att sätta upp en ClickFIX 26