BRANDKLASSAD VÄGGLUCKA

Dolle Timbersan BD30 + 60 är en brand klassad vägglucka. Väggluckan är underfalsad med dolda gångjärn, som gör en eventuell beklädning eller integrering med väggen lättare. Väggluckan levereras grundmålad vit , med vridlås, handtag och tätningslist. Väggluckan kan monteras höger eller vänster-hängd.

 

DOLLE BRANDKLASSAD VÄGGLUCKOR

Dolle har ett brett sortiment av brandklassade väggluckor. Vi kan erbjuda EI 30 och 60.

 

EI-KLASSADE VÄGGLUCKOR

Branddrøje bygningsdele (EI), innebär att en byggdel ska kunna stå emot brand, men ändå kan bestå helt eller delvis av brännbara material. Tillsammans med brandklassen anges hur länge byggdelen kan stå emot brand (branddrøje). Exempelvis betyder EI-60 att konstruktionen är brandsäker i 60 minuter.