Underhåll av trappor

Oljebehandling av steg och handledare

Golvolja kan användas på alla obehandlade, lutbehandlade, nyslipade eller nya ytor i trä. Golvolja ger träet en vacker silkesmatt, slitstark, smuts avvisande yta. Oljan skyddar på djupet av träet och ger därmed en enkel och rengöringsvänlig yta, som även om den är hårt sliten snabbt kan komma att se ut som ny igen.

Golvolja vit användes på ljusa träslag, där den förstärker träets naturlikt ljusa färg, medan golvolja natur användes på mörkare träslag vars gyllene färgtoner då kommer fram.

 

Oljebehandling

De trädetaljer som skall oljebehandlas, kan med fördel rengöras med en trasa hårt urvriden i ljummet vatten, så att eventuellt puts dam tas bort. Före oljebehandlingen skall underlaget vara helt torrt. Gör oljebehandlingen vid ca 18°C. Använd t.ex. Trip Trap golvolja natur eller vit.

1. Vid golvolja vit skakas dunken med olja väl innan behandlingen och sedan under hela arbetet, så att det vita pigmentet inte faller till botten av dunken.

2. Påför olja med svamp eller liknande i ett jämt lager. Låt oljan dra in i trät i ca 5-10 minuter. Uppstår torra fläckar påföres mer olja.

3. Överbliven olja tas bort med en duk.

4. Träet poleras nu med en vit 3M putsduk/kloss tills att ytan känns mättad. Ju kraftigare polering desto bättre resultat. Det får inte finnas överbliven olja kvar på ytan. Ytan får inte verka våt. Fortsätt tills alla trädelar är behandlade med olja.

5. Efter c.a 6 -8 timmar efterpoleras igen. 

6. Trappan kan monteras och tas i bruk efter ca 24 timmar.

7. Låt inte den behandlade ytan komma i kontakt med vatten under oljans härdnings tid ca 3-5 dagar.

8. Verktyg kan rengöras med oljeförtunning.

OBS! Alla icke rengjorda verktyg och förbrukningsmateral lägges i vatten eller i en lufttät behållare direkt efter användning då det finns risk för självantändning.

Lutbehandling av onbehandlade trappor i barrträ

Vid en lutbehandling av barrträ behåller träet sin naturliga ljusa nyans och gulnings processen avstannar. Luten startar en kemisk process, som vid några tillfällen kan framkalla onaturliga färgnyanser i träet. Dessa nyanser vill avta och efter 6-12 veckor helt försvinna. Luten har tillsatt vita färgpigment för att snabbare uppnå den ljusa effekten. Luten skyddar inte träet mot slitage och nersmutsning. Trappan skall därför inte användas förrän det lutbehandlade träet har fått en efterbehandling med golvolja.

Lutbehandling

Barrträlut skall inte användas på andra träslag än furu och gran. Lutbehandlingen av trappan skalll göras före montage. Använd t.ex. TRIP TRAP Barrträ lut. Det obehandlade träet skall vara rent och torrt innan luten påföres. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon under arbetet.

1. Dunken med lut skakas kraftigt. Luten hälles upp i en plastbehållare. Pigmenten i luten skall vara väl uppblandat i luten. Luten omröres med jämna mellanrum så att inte pigmenten faller till botten av kärlet och ett homogent resultat uppnås.

2. Sätt tejp på ändarna av steget 1 cm in för att undvika trä resning och därmed ett senare problem med montaget.

3. Påför luten med en nylonpensel i ett jämt lager i träets åderriktning hela vägen runt.

4. Trädetaljerna skall torka i minst 8 timmar vid ca. 20°C.

5. När träet är helt torrt avlägsnas synliga kalkpigment från ytan. Detta kan ske med en våt trasa hårt urvriden med vatten. Därefter skall träet torka i minst 24 timmar. Till efterbehandling rekommenderas Golvolja vit.

6. Verktygen rengöres med vatten.

Rengöring och underhåll av oljebehandlade ytor

Rengöring

Vid daglig rengöring av lackerade eller målade ytor torkar du av dessa med en fuktig trasa som vrids ut i hett vatten. Det är viktigt att använda så lite vatten som möjligt. Ska trappan tvättas använder man såpa som är speciellt utformad för lackerade ytor, till exempel Trip Trap Lacksåpa (se blandningsförhållande på etiketten).


Grundläggande rengöring
Om trappan har försummats eller blivit väldigt smutsig, ska den rengöras med exempelvis Trip Trap trärengöring utblandat med vatten (se blandningsförhållande på etiketten). För framtida underhåll med lackvård kan lackerade ytor underhållas med lackvårdsprodukter, till exempel Trip Trap Lackvård. Trip Trap Lackvård finns i en matt och en blank version. Lackvården stärker lacken genom att skydda mot slitage och repor och förlänger därigenom träets livslängd. Trip Trap Lackvård är självborttagande vid nästa applicering och bygger därför inte upp ett tjockt lager på ytan. Används vid behov.

Den lackerade ytan tvättas noggrant med Trip Trap trärengöring (se blandningsförhållande på etiketten) tills den är helt ren. Ytan måste sedan torka helt innan du påför Trip Trap Lackvård. Den koncentrerade lackvården appliceras i ett tunt lager. Om trasan blir smutsig sköljs den rent i vatten och vrids åt hårt. Därefter fortsätter du med appliceringen. Om en yta har börjat torka bör man inte applicera mer lackvård. Låt trappan torka i ca 30 minuter före användningen. Det är inte nödvändigt att polera eller utföra någon annan typ av efterbehandling.

 

Fläckborttagning
Svåra fläckar kan tas bort med exempelvis Trip Trap träfläckborttagning. Spreja fläckborttagningsmedlet direkt på fläcken och låt den sitta en stund så den löses upp. Vid behov upprepas behandlingen. Vätska som kommer djupare in i träet kan avlägsnas genom en lätt slipning med grovt sandpapper, som dock kräver en efterföljande polering med sandpappersgrovlek 320, samt efterföljande oljebehandling av det slipade området, se grundbehandling med olja. Varje reparation kommer att synas tills trappan har använts och tvättats några gånger. Framtida underhåll med oljan Den framtida oljevården med till exempel Trip Trap skötselolja eller skötselpasta utförs innan den oljade ytan slits igenom. Innan trappan behandlas med skötselolja eller -pasta rengörs den med Trip Trap trärengöring (se blandningsförhållande på etiketten). Se till att trappan är helt torr före oljebehandlingen. Skötselolja eller -pasta appliceras med en trasa. Oljan poleras in i träet omedelbart efter appliceringen. Vid behov kan behandlingen eventuellt upprepas. Träet ska vara helt mättat och ha en silkeslen yta. Använd luddfria bomullstrasor eller vita polerkuddar för detta ändamål.

Lämna inte kvar överflödig olja på ytan eftersom den kommer att bilda ett blankt skal. Efter ca 4–5 timmar (vid 18–20 °C) kan trappan användas igen. Efter 48 timmar kan trappan rengöras igen med exempelvis Trip Trap natursåpa i natur eller vit.

OBS! Alla icke rengjorda verktyg och förbrukningsmateral lägges i vatten eller i en lufttät behållare direkt efter användning då det finns risk för självantändning.