Plantaksintäckning M4A

1 074,00 SEK

Plantaksintäckning är lämplig för plant takmaterial med en höjd på 0–16 mm (2 x 8 mm). Den tättsittande intäckningen och de segmentformade sidorna möjliggör installation på alla typer av vanliga plana takmaterial, dvs. naturskiffer, bearbetat skiffer, takpapp eller takspån. Den är inte kompatibel med stående fals.

Sammenlign produkter

Produktdata

Produktnamn Plantaksintäckning M4A
Varu-no. 6907898