DOLLES Uppdrag och vision

Som världens ledande tillverkare av vindstrappor har vi förhållit oss till vilka vi är och vad som är vårt DNA. Det är vår ambition att uppfylla och sprida vårt uppdrag och vision – som är grunden i allt vi gör.

DOLLE har skapat ett tänkesätt som är genomgående i företagets produktutveckling. DOLLE vill flytta det traditionella tänkesättet från kvadratmeter till kubikmeter när det gäller bostadens utrymme. Det är därför DOLLE har föresatt sig att utveckla produkter som utnyttjar det outnyttjade utrymmet i hemmet.

Mission

Vi utvecklar, tillverkar och distribuerar produkter, system och reservdelar som skapar, förbinder och öppnar upp utrymmen så att de blir lättillgängliga och perfekt utnyttjade.

Våra lösningar är en integrerad del av hemmet och vi skapar värde åt varje hem.

Vi är ett innovativt och kundfokuserat företag

Vision

Vi strävar efter att vara våra kunders föredragna partner och marknadsledare inom innovation på de marknader där vi är närvarande.

Som ett familjeföretag är vårt fokus att ge våra kunder användbara och praktiska lösningar, synliga fördelar och tillförlitlig kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris.


Se mer om DOLLE

Test af trappe i produktionen

Utveckling, kvalitet och testning

›› Läs mer om utveckling och kvalitet
DOLLE fabrikken i Frøstrup

Produktion & fabriker

›› Läs mer om DOLLEs fabriker
DOLLE group oversigt

DOLLE Group

›› Hitta säljkontor och fabriker