Inköp

DOLLE Nordic AB är ett säljbolag, så är du intresserad av att vara leverantör till DOLLE kontakta gärna DOLLE A/S i Frøstrup.

DOLLE A/S producerar en stor del av de komponenter som används i produktionen in-house genom våra dotterbolag i Ukraina och Kina. Men vi har en nära och värdeskapande relation med underleverantörerna.

 

Inköpspolicy

Hos DOLLE A/S vill vi vara en viktig kund för våra leverantörer i den meningen att vi vill utveckla ett långsiktigt partnerskap med kommunikation som är så direkt som möjligt, så att vi kan minimera antalet kommunikationskanaler. Med det sagt vill vi inte att våra leverantörer ska bli alltför beroende av våra beställningar. Å andra sidan vill vi inte bli alltför beroende av våra leverantörer, och därför strävar vi efter att se till att vi har minst en alternativ leverantör för var och en av våra produktkategorier. Vår produktion och inköp bestäms av kundorder, och vi föredrar därför flexibla leverantörer med stor kapacitet och korta leveranstider. En leverantörs förmåga – inklusive dess förmåga att tillhandahålla kvalitetssäkring och konkurrenskraftiga priser – har en viktig inverkan på vårt val av leverantörer.

 

Krav och förväntningar

I princip har vi samma krav på våra leverantörer som vi har på oss själva. Det är bland annat krav på att kunna leverera konkurrenskraftiga produkter i tid, att ha ett effektivt kvalitetsstyrningssystem och vara villiga att erhålla de nödvändiga certifikat som krävs för att uppfylla minimikraven för våra produkter och råmaterial. Naturligtvis kommer vårt partnerskap att innebära att leverantörsavtal upprättas och att alla våra leverantörer, inklusive revisioner på deras produktionsanläggningar, utvärderas regelbundet.

 

Fördelar

Som leverantör till DOLLE får du en mängd fördelar: Först och främst kommer du att ingå ett stabilt samarbete som bygger på ömsesidigt förtroende, förutom att du har möjlighet att bli en del av ett långsiktigt partnerskap inriktat på att optimera möjligheterna för båda parterna. Sist men inte minst kan du få möjlighet att utveckla nya produkter i samarbete med vår utvecklingsavdelning.

Kontakt

Eventuella förfrågningar gällande leverantörsavtal ställs till:

Henrik Nyvang Jensen 
Inköpschef DOLLE A/S

Tel. +45 96 55 84 21


Se mer om DOLLE

DOLLE fabrikken i Frøstrup

Produktion & fabriker

›› Läs mer om DOLLEs fabriker
Test af trappe i produktionen

Utveckling, kvalitet och testning

›› Läs mer om utveckling och kvalitet
DOLLE group oversigt

DOLLE Group

›› Hitta säljkontor och fabriker