Service till våra kunder i över ett halvt sekel

Med mycket engagemang, hårt arbete och ett starkt familjärt band har DOLLE gått från att vara en trappåterförsäljare till att vara en framgångsrik trapptillverkare. DOLLE är familjeägt och grundades av Carl Dolle 1951.


Internationellt tänkande och innovation

DOLLE Bremen

DOLLEs kontor i Bremen, Tyskland.

Första medarbetaren

Den första medarbetaren som anställdes på DOLLE.

DOLLE Frøstrup

DOLLEs produktion i Frøstrup, Danmark.

Showroom anno 1953

DOLLEs showroom år 1953.


DOLLEs historia börjar i Sauerland. Företagets grundare, Carl Dolle, tillbringade sin barndom i Eversberg med sin far, Franz, och sin bror, Robert. En kvarn och ett sågverk gav familjen bröd på bordet, och alla tog del i företaget. Carl Dolle fick här uppleva från tidig ålder vad plikt och uthållighet innebär.

Med samma flit arbetade Carl Dolle på en bank efter skolan och här arbetade han fram tills andra världskriget startade 1939. Carl Dolle var då soldat och tillfångatogs 1945 av fransmännen. Sågverket i Eversberg var fortfarande oskadat efter kriget, så familjeföretaget ”Gebrüder DOLLE” kunde lugnt ta del av den blomstrande ekonomin efter kriget. Det fanns stor efterfrågan på trä, och företaget fokuserade på målarstegar och vindstrappor och blev så stort att familjen bestämde sig för att öppna ett distributionscenter i Bremen.

Carl Dolle återvände hem efter fångenskapen och arbetade som takläggare tills han i slutet av 1950 kom till Bremen. Han hade planerat att stanna några dagar men det slutade med att han bosatte sig där.

Carl Dolle kände ingen i Bremen, och ingen kände honom. När hans far och farbror sedan bad honom om att tillfälligt ta hand om verksamheten i Bremen kom han med ett dristigt förslag ”Om jag gör det ska det inte vara tillfälligt utan permanent”. Hans far och farbror accepterade det, och företaget växte över alla förväntningar.

Carl Dolle kavlade upp ärmarna och började det hårda arbetet med att driva sin verksamhet framåt, och han var involverad i alla delar av företaget. Den stora ansträngningen lönade sig för Gebr. Dolle GmbH fortsatte bara att växa över alla förväntningar. Detta innebar att Carl Dolle fick hyra ett nytt kontor i Bremen-Oberneuland, där DOLLE:s huvudkontor ligger ännu i dag. Under denna period anställde han också sin första medarbetare, Fiddi Boschen, som var jämnårig med Carl. De grundade ett starkt partnerskap under de följande åren och förvandlade tillsammans sina projekt till framgångar. Carl Dolle avskräcktes aldrig av kritiska röster utan fullföljde istället sina mål med stor ihärdighet.

1958 expanderade företaget till att omfatta 80 km över gränsen från Bremen. Carl anställde säljare och hade samtidigt fått många vänner i Oberneuland. 1959 gifte han sig med Ursula Knesek, och lade därmed grunden för det familjeägda företaget.

Om Carl Dolle hade en övertygelse om något, fullföljde han det målmedvetet och var alltid övertygad av i synnerhet en sak: ”Familjens säkerhet är det viktigaste. Det är heligt.” I samband med att han gifte sig 1959 och sönerna föddes – Matthias (1960) och Stefan (1963) – omstrukturerade entreprenören sin verksamhet eftersom han kände att utvecklingen hade stagnerat. För Carl Dolle var det en ytterst otillfredsställande situation. Hans vision var att designa, omvandla nya utmaningar till framgångar och vidareutveckla företaget på ett säljbart sätt.

Det var viktigt att utveckla företaget på det mest effektiva sättet, och samtidigt arbeta för att få företaget på rätt spår för framgång igen. 1970 avslutade Carl Dolle och Fiddi Boschen sitt partnerskap, och samtidigt gick företaget in i en ny värld av produktutveckling. Det var början på affärsenheten, DOLLE Kunststoffe. Ursula Dolle ville börja arbeta igen, och hennes man föreslog att hon skulle leda den nystartade plastverksamheten.

Teamet fungerade bra tillsammans och 1960-talets tålamod lönade sig, och företaget upplevde på nytt sina glansdagar. Efter varje framgångsrikt budgetår funderade Carl Dolle över hur han kunde förbättra eller lägga till produkter. På sina familjesemestrar i Sydtyrolen började han hålla ett öga på grannlandet Schweiz, och 1980 öppnade han ännu ett företag på en ny plats.

När familjen Dolle tänker tillbaka på 1982 är alla överens om att det var ett viktigt år. Två saker hotade att dämpa grossistens framgångar i början av 1980-talet. För det första erövrade byggmarknaderna kundernas gunst, medan byggmaterialdistributörerna gick samman för att bilda inköpsgrupper som beställde sina varor direkt från tillverkarna. För det andra började en dansk konkurrent att spöka vid gränsen, där man med produkter som DOLLEs skaffade kunder med stor framgång. Konkurrenten gynnades av situationen i Danmark, där produktionen var billigare, skatten var lägre och det fanns lättare tillgång till trä från Sverige. Resultatet blev lägre produktionskostnader och mer attraktiva priser för kunderna.

Dessa omständigheter fick Carl Dolle ur startgroparna. Som alltid valde han att agera istället för att vänta. Han förhandlade fram ett avtal med den danska konkurrenten och tog över produktionen av trappor på den tyska marknaden, och den tyska marknaden blev också förbjudet område för den danska konkurrenten. När den nu danske samarbetspartnern mot alla förväntningar, ansökte om konkurs ungefär ett år senare, bestämde sig Carl Dolle för att helt fokusera på produktion med sitt nya företag, DOLLE A/S, som grundades i Frøstrup i Danmark 1982. Carl Dolle bestämde sig för att ändra företagets inriktning inför framtiden.

Tack vare en vilja av stål, beslutsamhet och ett stort engagemang från alla inblandade parter blev grossisten DOLLE nu tillverkare och företaget fick sig ett lyft. Carl Dolle hade inte bara löst problemet med den hotande konkurrensen från Danmark, utan hade också förändrat förhållandet till de många byggmarknaderna. Konkurrenterna blev till och med kunder! Företag som OBI, Max Bahr eller Hellweg samt inköpsföreningar blev stora kunder och på grund av riktade försäljningsaktiviteter mellan 1983 och 1987 ökade försäljningen betydligt.

Återföreningen blev en sann välsignelse för den tyska ekonomin, eftersom det gav upphov till en känsla av optimism överallt hos befolkningen! I synnerhet fanns det mycket att göra inom byggbranschen, eftersom husen i det tidigare DDR inte hade samma standard som i väst, och därför etablerade sig byggmarknaderna i Östtyskland.

Den stora efterfrågan från nya kunder nådde också till Bremen, och därmed producerade DOLLE betydligt fler trappor än vanligt i Danmark i början av 1990-talet.

1988 introducerade DOLLE den första montera-själv-spiraltrappan som riktades mot byggmarknaderna.

Det var Mathias Dolle, den äldste sonen till företagets grundare, som startade och utvecklade verksamheten i det tidigare DDR under de första åren. Den 1 januari 1989 hade han börjat på sin fars verksamhet. Medan Matthias utökade försäljningen av DOLLE vindstrappor i början av 1990-talet, tog Carl och Ursula sig an en annan idé som uppstod i kölvattnet av återföreningen. Skulle det vara möjligt att flytta det framgångsrika plastföretaget i Bremen till Östtyskland? Svaret var ja, och 1993 började en stor byggnation i Bad Köstritz.

I samband med invigningen av fabriken i april 1994 anslöt sig den fjärde familjemedlemmen till företaget. Stefan Dolle, yngre bror till Matthias Dolle, blev vd för den östtyska plastfabriken. Två år senare lämnade han över uppdraget till sin efterträdare. DOLLE lade sedan till ytterligare en division i gruppen, DOLLE Wohnregal. Idag är företaget beläget i Hessen och framgångsrikt på den globala marknaden, och Stefan Dolle är fortfarande vd.

Efterfrågan på DOLLE-trappor var fortsatt hög runt millennieskiftet, men betalningsviljan för kvalitetsprodukterna sjönk oroväckande snabbt. Orsaken till detta var EUs utvidgning, som gjorde det möjligt för tyska grossister att köpa billiga varor från Östeuropa till Tyskland, och trycket på de tyska tillverkarna ökade därför i takt med att importen från Östeuropa ökade. Samtidigt förstärktes denna trend ytterligare av den massiva efterfrågan från byggmarknaderna, som ville ha låga listpriser.

Utbudet av spiraltrappor utökades 1997 med en ny produktion av moduluppbyggda trätrappor.

DOLLE insåg att tillverkningen i Danmark måste bli billigare för att kunna fortsätta sin verksamhet på ett ekonomiskt sunt sätt. 2002 startade DOLLE ett samarbete med en kinesisk tillverkare av metalldelar, och under 2005 öppnade DOLLE ett dotterbolag i Kina, som än idag producerar metalldelar, räckessystem och liknande delar till DOLLEs många trappsystem.

Utvidgningen av EU öppnade också nya territorier för västerländska företag i öster. Detta ledde till att DOLLE öppnade ett försäljningsdotterbolag i Polen 2005. Medan försäljningen av trappor ökade över hela världen, växte DOLLE Kunststoffe uteslutande i Tyskland, och 2003 förvärvade DOLLE en grossist i Lehrte som specialiserade sig på teknisk plast.

Under årens lopp har DOLLE utvecklat en inflytelserik internationell profil.

Under 2008 inrättades en ny produktionsanläggning i Ukraina, där komponenter skulle produceras.

Under 2012 utökades den internationella verksamheten till USA med ett nytt försäljningsdotterbolag.

I början av 2014 öppnades försäljningsdotterbolaget, DOLLE Nordic, som idag täcker försäljningen i de skandinaviska länderna.

Hösten 2017 öppnade DOLLE ett nytt försäljningsdotterbolag i England.

För att ytterligare öka omsättningen och även stärka försäljnings- och inköpssynergierna samt den logistiska organisationen i Europa tog DOLLE över den väletablerade SOGEM-koncernen under våren 2019. SOGEM-gruppen har produktion i Rumänien och försäljningsavdelningen är belägen i Belgien, varifrån försäljningen till Beneluxländerna och Frankrike omfattas.

Idag är DOLLE marknadsledande inom vindstrappor och trappor i Europa, och vi exporterar till Australien, Nya Zeeland, Japan, Korea, USA och Ryssland. Vi är etablerade i mer än 40 länder runt om i världen, där vindstrappor förblir vår ledande produkt. Vi producerar även moduluppbyggda, spiral-, och platsbesparande trappor utöver ett mångsidigt utbud av högkvalitativa räckessystem under varumärket PROVA.

Mer än 430 engagerade medarbetare deltar i produktionen av våra trappor vid våra fabriker i Danmark, Kina, Rumänien och Ukraina.

Den kinesiska fabriken i Suzhou ansvarar för tillverkningen av metallkomponenter och är det främsta centrumet för tillverkningen av vårt PROVA-räckessystem.

Vår ukrainska fabrik i Velykyi Betenznyi tar hand om all leverans av timmer inklusive avverkning, kapning och produktion av massiva träkomponenter i FSC-certifierat trä till fabriken i Danmark, som sedan gör vindstrappor och platsbesparande trappor.

Vår fabrik i Rumänien tar hand om produktionen av satstrappor, trätrappor och trappor med specialmått.

Varje fabrik är specialiserad på en specifik uppgift i förhållande till totalproduktionen och arbetar i ett starkt nätverk av inköpspartner.

I mer än 60 år har DOLLE varit ”the safe way up”! Denna framgång beror inte bara på Carl Dolles vision och kreativitet, utan även på insatserna från de många engagerade medarbetarna i DOLLE Group. För att inte tala om den lojalitet som våra samarbetspartners och kunder visat under hela den långa resan.

Vi är redo att uppfylla dina önskemål och behov i förhållande till design, och vi ger gärna inspiration om hur du kan inreda ditt hem på ett enklare och bekvämare sätt.


Se mer om DOLLE

DOLLE fabrikken i Frøstrup

Produktion & fabriker

›› Läs mer om DOLLEs fabriker
DOLLE group oversigt

DOLLE Group

›› Hitta säljkontor och fabriker
Test af trappe i produktionen

Utveckling, kvalitet och testning

›› Läs mer om utveckling och kvalitet