VINDSTRAPPA

En vindstrappa kräver normalt inte något underhåll utöver allmän rengöring med en blandning av såpa och vatten, med en urvriden trasa. Med en relati liten insats kan man dock hålla trappans funktioner intakta.


Stege
Trästegar ses över för spår av fukt och slitage på steg och vang. Stegen rengöres genom att doppa en trasa i en blandning av såpa och vatten, varefter trasan ska vridas ut ordentligt innan man torkar stegen. Det är viktigt att ingen vätska ligger kvar på stegen. Stegar av aluminium rengöres på samma sätt.


Luckan
Rengöres som ovan. Faller luckan ner för fort, kan man spänna fjädrarna genom att korta / flytta kedjan, eller liknande, som sitter på den övre delen av karmen. Likaså kan placeringen låsblecket efterjusteras, så att luckan förblir helt tät. De två skruvarna och blecket justeras lite upp eller ned för bästa tillpassning.Luckhållare och låsbeslag dessa kan med fördel rensas och smörjas med syrafri olja.

 


Tätningslister
Efterse och rengör för eventuell smuts, som borttas med en trasa och en blandning av såpa och vatten.


Vindstrappor
En vägglucka kräver normalt inte något underhåll utöver allmän rengöring med en blandning av såpa och vatten, med en urvriden trasa. Med en relativ liten insats kan man dock hålla väggluckans funktioner intakta.


Luckan
Väggluckan ses över för spår av fukt och slitage på karm och insidan. Luckan rengöres genom att doppa en trasa i en blandning av såpa och vatten, varefter trasan ska vridas ut ordentligt innan man torkar luckan. Det är viktigt att ingen vätska ligger kvar på luckan.


Luckhållare och låsbeslag
Dessa kan med fördel rensas och smörjas med syrafri olja.


Tätningslister
Efterse och rengör för eventuell smuts, som borttas med en trasa och en blandning av såpa och vatten.

 

VÄGGLUCKOR

En vägglucka kräver normalt inte något underhåll utöver allmän rengöring med en blandning av såpa och vatten, med en urvriden trasa. Med en relativ liten insats kan man dock hålla väggluckans funktioner intakta.


Luckan
Väggluckan ses över för spår av fukt och slitage på karm och insidan. Luckan rengöres genom att doppa en trasa i en blandning av såpa och vatten, varefter trasan ska vridas ut ordentligt innan man torkar luckan. Det är viktigt att ingen vätska ligger kvar på luckan.


Luckhållare och låsbeslag
Dessa kan med fördel rensas och smörjas med syrafri olja.


Tätningslister
Efterse och rengör för eventuell smuts, som borttas med en trasa och en blandning av såpa och vatten.

 

Vindstrappor allmänna tips och råd för installation

Ladda ner här.