Behandling av obehandlade trappor

Oljebehandling av steg och handledare.
Golvolja kan användas på alla obehandlade, lutbehandlade, nyslipade eller nya ytor i trä. Golvolja ger träet en vacker silkesmatt, slitstark, smuts avvisande yta. Oljan skyddar på djupet av träet och ger därmed en enkel och rengöringsvänlig yta, som även om den är hårt sliten snabbt kan komma att se ut som ny igen.

Golvolja vit användes på ljusa träslag, där den förstärker träets naturlikt ljusa färg, medan golvolja natur användes på mörkare träslag vars gyllene färgtoner då kommer fram.


Oljebehandling
De trädetaljer som skall oljebehandlas, kan med fördel rengöras med en trasa hårt urvriden i ljummet vatten, så att eventuellt puts dam tas bort. Före oljebehandlingen skall underlaget vara helt torrt. Gör oljebehandlingen vid ca 18°C. Använd t.ex. Trip Trap golvolja natur eller vit.
1. Vid golvolja vit skakas dunken med olja väl innan behandlingen och sedan under hela arbetet, så att det vita pigmentet inte faller till botten av dunken.
2. Påför olja med svamp eller liknande i ett jämt lager. Låt oljan dra in i trät i ca 5-10 minuter. Uppstår torra fläckar påföres mer olja.
3. Överbliven olja tas bort med en duk.
4. Träet poleras nu med en vit 3M putsduk/kloss tills att ytan känns mättad. Ju kraftigare polering desto bättre resultat. Det får inte finnas överbliven olja kvar på ytan. Ytan får inte verka våt. Fortsätt tills alla trädelar är behandlade med olja.
5. Efter c.a 6 -8 timmar efterpoleras igen.
6. Trappan kan monteras och tas i bruk efter ca 24 timmar.
7. Låt inte den behandlade ytan komma i kontakt med vatten under oljans härdnings tid ca 3-5 dagar.
8. Verktyg kan rengöras med oljeförtunning.


Efter montage kan trappans slitytor behandlas igen med lite olja för att mätta träet helt och ytterligare förbättra ytans egenskaper. OBS! Alla icke rengjorda verktyg och förbrukningsmateral lägges i vatten eller i en lufttät behållare direkt efter användning då det finns risk för självantändning.


Lutbehandling av onbehandlade trappor i barrträ.
Vid en lutbehandling av barrträ behåller träet sin naturliga ljusa nyans och gulnings processen avstannar. Luten startar en kemisk process, som vid några tillfällen kan framkalla onaturliga färgnyanser i träet. Dessa nyanser vill avta och efter 6-12 veckor helt försvinna. Luten har tillsatt vita färgpigment för att snabbare uppnå den ljusa effekten. Luten skyddar inte träet mot slitage och nersmutsning. Trappan skall därför inte användas förrän det lutbehandlade träet har fått en efterbehandling med golvolja.

LUTBEHANDLING AV OBEHANDLADE TRAPPOR

Barrträlut skall inte användas på andra träslag än furu och gran. Lutbehandlingen av trappan skalll göras före montage. Använd t.ex. TRIP TRAP Barrträ lut. Det obehandlade träet skall vara rent och torrt innan luten påföres. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon under arbetet.
1. Dunken med lut skakas kraftigt. Luten hälles upp i en plastbehållare. Pigmenten i luten skall vara väl uppblandat i luten. Luten omröres med jämna mellanrum så att inte pigmenten faller till botten av kärlet och ett homogent resultat uppnås.
2. Sätt tejp på ändarna av steget 1 cm in för att undvika trä resning och därmed ett senare problem med montaget.
3. Påför luten med en nylonpensel i ett jämt lager i träets åderriktning hela vägen runt.
4. Trädetaljerna skall torka i minst 8 timmar vid ca. 20°C.
5. När träet är helt torrt avlägsnas synliga kalkpigment från ytan. Detta kan ske med en våt trasa hårt urvriden med vatten. Därefter skall träet torka i minst 24 timmar. Till efterbehandling rekommenderas Golvolja vit.
6. Verktygen rengöres med vatten.

Vård och underhåll av trappor

Rengöring och underhåll av oljebehandlade ytor

Rengöring och underhåll
Vid daglig rengöring torkas trappan med en i vatten hårt urvriden trasa. För rengöring av den oljade trappan rekommenderas t.ex. Trip Trap Natursåpa vit eller natur. Den vita såpan användes till trä som behandlats med den vita oljan och skall dunken med såpa skakas innan den blandas i vatten. Såpan har två funktioner då den rengör samtidigt som den lägger sig som ett osynligt skydd på träet och ytan blir därmed mera motståndskraftig. Det är viktigt att vattenpölar inte lämnas kvar på trappan. Använd inte såpspån då de torkar ut träet.


Grundrengöring
Om trappan är försummad eller blivit mycket nersmutsad rengöres den med Trip Trap Trärens utblandat i vatten. Direkt efter behandlingen tvättas trappan med Trip Trap Natursåpa för att återskapa en skyddande yta.


Fläckborttagning
Svåra fläckar kan tas bort med tex. Trip Trap Fläckborttagare. Vätska som torkat djupare in i träet kan avlägsnas genom att slipa med ett sandpapper. Sista slipningen skall alltid göras med ett fint sandpapper och därefter oljebehandlas fläcken enl. grund behandlingen. En reparation kan eventuellt vara synlig tills trappan har använts och rengjorts några gånger. 

Framtida underhåll med olja

För att bibehålla ett gott skydd bör träet behandlas igen med Trip Trap Underhålls olja (Plejeolje) eller Underhållspasta (Plejepasta). Innan behandling rengöres den med Trip Trap Trärens. Trappan skal vara helt torr före oljebehandlingen. Oljan eller pastan påföres med en trasa. Oljan poleras ned i träet direkt efter påstrykning. Träet skall vara helt mättat och ge en silkesmatt yta. Upprepa behandling om nödvändigt. Använd dammfria trasor eller poler pads(kuddar). Lämna inte olja på ytan då det bildas blanka fläckar. Efter ca 4-5 timmar kan trappan användas igen.
OBS på grund av självantändnings risk skall allt använt material(dukar och pads) genast läggas i vatten i en behållare eller eldas upp. Rengöring och underhåll av lackerade och målade ytor Rengöring.Den dagliga rengöringen består av avtorkning med en i varmt vatten hårt urvriden trasa. Det är viktigt att använda så lite vatten som möjligt. Skall trappan tvättas användes en såpa speciellt framtagen till lackerade och målade ytor som Trip Trap Lacksåpa.


Grundrengöring
Om trappan blivit försummad eller mycket nersmutsad rengöres den med t.ex. Trip Trap Trärens utblandat i vatten. Framtida underhåll med lackrens Lackerade ytor kan skötas med lackmedel tex. Trip Trap Lackunderhåll (Lakpleje). Den kan erhållas i en matt eller blank variant.
Lackmedlet förstärker lacken då det skyddar mot slitage och repor och förlänger träets livslängd. Påföres efter behov. Den lackerade ytan tvättas grundligt med t.ex. Trip Trap Trärens tills den är helt ren. Därefter skall ytan torka helt innan Trip Trap Lackunderhåll (lakpleje) stryks på.
Den koncentrerade Lackunderhållet påföres i ett tunt skikt. Om en yta torkar skall inte mer medel påföras där. Låt trappan torka i 30 minuter innan den tas i bruk. Ingen efterpolering är nödvändig.