PERSONUPPGIFTSPOLICY

Behandling av personuppgifter

DOLLE NORDIC AB, (”vi”), med adress Postbox 22134, Johansdalsvägen 2,702 04 Örebro, med telefon 060-19 09 19 som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår målsättning är att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används.

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar oss i samband med beställningen såsom namn och adress, e-postadress och vilka varor du vill ha levererade etc. Dessa uppgifter använder vi för att kunna leverera varorna till dig. Vi sparar dina uppgifter ett år efter vårt kundförhållande har upphört. Vi behandlar även personuppgifter som samlas in genom kakor (cookies), se vår kakpolicy.

Kommunikationen mellan betalningssystemet och kortinnehavaren sker via en krypterad SSL-förbindelse. Detta säkerställer att obehöriga inte kan se de data som utbyts.

Inga uppgifter som lämnas till oss överförs eller säljs till tredje part på något sätt, och vi registrerar inga känsliga personuppgifter.

När du anmäler dig till nyhetsbrevet registrerar vi din e-postadress. Vi lämnar inte ut din e-postadress till andra. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från våra nyhetsbrev.

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post.

Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter får inte behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, t.ex. den som rör direkt marknadsföring.

 

POLICY OM KAKOR (COOKIES)

ALLMÄNT

När du besöker denna webbplats, www.dolle.se, insamlas en rad olika uppgifter om dig, din dator och ditt beteende på webbplatsen genom så kallade kakor (cookies). I denna kakpolicy om kan du i detalj läsa om de uppgifter som vi samlar in, hur vi behandlar uppgifterna, vad vi använder dem till, vem som har tillgång till uppgifterna och vem du kan kontakta beträffande de insamlade uppgifterna.

Genom att besöka och använda denna webbplats ger du samtidigt ditt samtycke till denna kakpolicy och insamlingen av uppgifter om dig.

KAKOR (COOKIES)

När du besöker webbplatsen kommer du automatiskt att ta emot en eller flera kakor. Om du inte vill ha några kakor kan du gå till www.minacookies.se/ditt-val för att få en vägledning om hur du undviker att ta emot kakor samt hur du raderar kakor som redan ligger på hårddisken.

VAD ÄR EN KAKA (COOKIE)?

En kaka är en liten textfil som lagras i din webbläsare. Kakan känns igen av webbplatsen vid efterföljande besök och gör det möjligt att skicka individanpassad information till webbläsaren. En kaka kan innehålla text, siffror eller t.ex. ett datum, men inga personliga uppgifter lagras i en kaka. Den är inte ett program och kan inte innehålla virus.

Det finns två typer av kakor: 1) en permanent kaka som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid, och 2) en sessionskaka som tillfälligt lagras i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

HUR LÄNGE SPARAR VI KAKOR?

En permanent kaka som skickas till dig från denna webbplats sparas i högst 12 månader från senaste gången du besökte webbplatsen. Varje gång du besöker webbplatsen förlängs perioden. Kakor sparas alltså i högst 12 månader från ditt senaste besök på vår webbplats.

HUR UNDVIKER JAG KAKOR?

Om du inte vill ta emot kakor kan du blockera alla kakor, radera befintliga kakor från datorn eller få en varning innan en kaka lagras. Du kan läsa mer om hur du undviker kakor på denna webbplats: www.minacookies.se/ditt-val.

Webbplatsen innehåller en vägledning för de vanligaste webbläsarna. Du kan också använda hjälpfunktionen i din webbläsare för att få mer information om kakinställningarna. Detta kan du vanligen göra genom att trycka på F1 på datorns tangentbord. Sök efter ”kakor” eller ”cookies” (namnet varierar mellan olika webbläsare).

Observera att om du väljer att inte acceptera kakor kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

 

 

VAD ANVÄNDS KAKORNA TILL PÅ VÅR WEBBPLATS?

Vi använder kakor för att avgöra vem som besöker vår hemsida samt för demografisk och användarrelaterad statistik. På så sätt kan vi anpassa och skapa innehåll och tjänster som överensstämmer med dina och andra användares intressen och önskemål.

KONTAKTINFORMATION

Om du vill ha mer information om denna webbplats och användningen av kakor är du välkommen att kontakta oss.

 

Nyhetsbrev

När du fyller i formuläret och klickar på "REGISTRERA DIG", instämmer du med att DOLLE får skicka dig nyhetsbrev med unika erbjudanden och spännande nyheter.

DOLLE behåller och använder bara den angivna informationen i samband med nyhetsbrevet. Hanteringen av din information är säker, konfidentiell och i överensstämmelse med gällande lagstiftning.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst och avbryta nyhetsbrevet från DOLLE genom att använda länken längst nere i nyhetsbrevet.